Dom Rekolekcyjny Diecezji Ełckiej
w Smolanach
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

p.w. św. Izydora Oracza
Smolany 16; 16-515 Puńsk,
tel. (fax.) (0-87) 5161338, 509635221, 502390080
wnetrze
Modyfikacja Imieniny: Dzisiaj:
Ogłoszenia Aktualne

Wskazania Biskupa Ełckiego odnośnie przeżywania nabożeństw Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Paschalnych

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Komunikat Ełckiej Kurii Diecezjalnej (z 24 marca 2020r.)

KOMUNIKAT - Dyspensa Biskupa Ełckiego od obowiązku Mszy św. niedzielnej.

DEKRET BISKUPA EŁCKIEGO PO WPROWADZENIU STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

24 maja 2020r. – VII Niedziela Wielkanocna
Wniebowstąpienie Pańskie

1) Dzisiaj w niedzielę - Wniebowstąpienie Pańskie - uroczystość przeniesiona z czwartku. Za tydzień  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Trwamy w nowennie przed tą uroczystością – dzisiaj 3 dzień nowenny. Dzień modlitw Kościoła Powszechnego za Kościół w Chinach. Msza Polna dla uproszenia dobrej pogody, błogosławieństwa w pracy na roli i obfitych plonów: w Resztokiemiach we czwartek 29 maja o godz. 1930 (w kościele).

2) W miesiącu maju – w miesiącu Maryi, szczególnie przyzywanej i czczonej w litanii loretańskiej do NMP - nabożeństwa majowe w dni powszechne po Mszy świętej o godz. 1700, w niedzielę systemem zmiennym. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 1200, za tydzień po wszystkich Mszach św. w ramach 40 godzinnego nabożeństwa.

3) Pandemia i jej skutki trwają nadal. Wszystkie dyspensy i decyzje Biskupa Ełckiego nadal obowiązują. Zgodnie z rozporządzeniem władz państwowych wewnątrz kościoła na modlitwie NIE MOŻE PRZEBYWAĆ jednocześnie więcej niż 31 osób [1 osoba na 10 m2] (poza celebransem i obsługą) przy zachowaniu 2 metrowych odległości od innych osób. W razie wyczerpania się miejsc w kościele, w przedsionku są krzesełka, z których można skorzystać pozostając na zewnątrz kościoła w odpowiednich 2 m odległościach. Również w kościele obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Jednakże wielu jest spośród nas, których stan zdrowia nie pozwala na noszenie maseczki - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2020 r. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku: ...§ 18. 2. 3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;” Przypomnienie o przyjmowaniu Komunii Świętej na rękę. W przypadku przyjmowania Komunii św. na rękę ważne jest dbanie o higienę rąk oraz wyrażenie czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie, a gdy ktoś nie może – poprzez głęboki skłon. Komunię św. przyjmuje się w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni. W naszym kościele w Smolanach takie osoby podchodzą  do komunii w nawie głównej w rzędzie przy ławkach od strony figury Matki Bożej. Im najpierw będzie udzielona Komunia święta. Osoby, które pragną przyjąć Komunię św. do ust, ustawiają się w nawie głównej w rzędzie przy ławkach od strony szosy. Zostanie im udzielona Komunia święta do ust po zakończeniu rozdzielania jej wiernym przyjmującym na rękę; Zachęcamy do modlitwy w łączności z całym Kościołem każdego dnia o godz. 1500 w Godzinie Miłosierdzia gdzie jest odmawiana Koronka do Miłosierdzia Bożego i różaniec o godz. 2030  w intencji o oddalenie od nas wszelkiej zarazy błędów i grzechów, pandemii koronawirusa i wszelkiego zła, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie oraz prosimy o dobrą pogodę i zatrzymanie klęski suszy i intencjach powierzonych. Chorych odwiedzam na wyraźną prośbę. W szpitalach jest bardzo utrudniony dostęp do księdza – nawet kapelana szpitalnego. Kontakt z Proboszczem: tel. 509635221.

4) Planowana jest wizytacja Kanoniczna Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura w naszej Parafii na 21 czerwca 2020r. w niedzielę. Taka wizytacja odbywa się co pięć lat.

5) W sobotę 30 maja i niedzielę 31 maja - Parafia Smolany ma wyznaczone przez diecezję 40 godzinne nabożeństwo – jest to nasz udział w wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w Diecezji Ełckiej. Rozpoczęcie Adoracji od godz. 1000 Mszą św. w języku litewskim, a zakończenie Mszą świętą o godz. 1700 w języku polskim. Przed Mszą św. o godz. 1630 nabożeństwo majowe. Zapraszam do adoracji według miejscowości. Przy największym Sakramencie zawsze ktoś musi być z dorosłych.

Godz. adoracji

Sobota - 30 maja

10.00-10.30

Msza św. w jęz. litewskim

10.30-11.30

Wiłkopedzie

11.30-12.30

Rejsztokiemie

12.30-13.30

Żwikiele

13.30-14.30

Boksze Stare

14.30-15.30

Sejwy

15.30-17.00

Smolany

17.00-17.30

Msza św. w jęz. polskim

Niedziela - 31 maja

8.00

Msza św.

9.00

Adoracja

10.00

Msza św.

11.00

Adoracja

12.00

Msza św.

13.00-14.00

Murowany Most

14.00-15.00

Rudawka

15.00-16.00

Romanowce

16.00-17.00

Młodzież Bierzmowana

 

Ogłoszenia Archiwalne:

01 stycznia 2017r. - 31 grudnia 2017r.
03 stycznia 2016r. - 26 grudnia 2016r.
04 stycznia 2015 r. - 27 grudnia 2015 r.
05 stycznia 2014 r. - 28 grudnia 2014 r.
06 stycznia 2013 r. - 29 grudnia 2013 r.
01 stycznia 2012 r. - 30 grudnia 2012 r.

02 stycznia 2011 r. - 25 grudnia 2011 r.
29 listopada 2009 r. - 26 grudnia 2010 r.
22 listopada 2009 r. - 30 listopada 2008 r.
23 listopada 2008 r.  - 7 października 2007 r.

wróć na początek strony

Ponadto w naszym Domu Rekolekcyjnym oferujemy: noclegi  (wolne pokoje) w pielgrzymkach, wycieczkach, w drodze do Wilna, noclegi wolne pokoje dla wycieczek, pielgrzymek, wczasowiczów po Suwalszczyźnie, Sejneńszczyźnie; noclegi na trasie Wilno, Sejny, Wigry, Augustów, Stańczyki, Smolniki, Studzieniczna, Suwałki, Puńsk.

     Strona powstała 14.07.2007r.
Copyright © 2007 by RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA p.w. św. Izydora Oracza w Smolanach