Dom Rekolekcyjny Diecezji Ełckiej
w Smolanach
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

p.w. św. Izydora Oracza
Smolany 16; 16-515 Puńsk,
tel. (fax.) (0-87) 5161338, 509635221, 502390080
wnetrze
Modyfikacja Imieniny: Dzisiaj:
Parafia - Ogłoszenia Specjalne

   
W 2009 roku Parafia św. Izydora Oracza w Smolanach przeżywała:

Witając Nowy Rok 2010 w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego,  Maryi Świętej Bożej Rodzicielki oraz Świętych Pańskich, jako wspólnota parafialna dziękujemy Bogu za  wszystkie łaski, które ubogaciły naszą parafię:
* Za 8 dzieci, które przez chrzest św. otrzymały dziecięctwo Boże,
*Za 7 dzieci, które w I Komunii św. w pełni uczestniczą w Eucharystii i które wraz ze swoimi najbliższymi wytrwale w każdy I Piątek miesiąca ponawiają i pogłębiają swoją przyjaźń z Jezusem Przystępując do spowiedzi świętej i przyjmując Komunię świętą wynagradzającą.
* Za 6 pobłogosławionych związków małżeńskich,
* Za łaskę sakramentów chorych i odwiedzin chorych w każdy I Piątek miesiąca dla ponad 30 osób, za posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii św. w naszej parafii.
* Wspominamy również 13 zmarłych, którzy w minionym roku odeszli do wieczności, nich Pan da im radość wieczną.
* Za przeżyte rekolekcje wielkopostne i adwentowe. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście i Msze święte roratnie w Adwencie. 
* Za nabożeństwa Majowe i czerwcowe i październikowe, inne okolicznościowe nabożeństwa, odpusty, Msze św. polowe o urodzaje.
*W czerwcu z całą diecezją uczestniczyliśmy w
Uroczystościach Milenijnych św. Brunona  w Giżycku.
* W ubiegłym roku wielu parafian podjęło duchową adopcję dziecka poczętego. 
*Za codzienną modlitwę różańcową po Mszy św. przy cudownej Figurze Matki Bożej Królowej Pokoju, za służbę liturgiczną i nowych ministrantów.
*Za nabożeństwa i procesje fatimskie, za modlitwę różańcową w kolach Różańcowych naszej Parafii, za Nabożeństwa I Sobót miesiąca w tym roku gromadzących licznych pielgrzymów z różnych stron diecezji,
* Za 32 rodziny i 5 osób samotnych, który przyjęły w sposób szczególny Matkę Bożą w Nawiedzeniu Różańca św. i modlitwę różańcową w gronie rodziny, za świadectwo tych rodzin i za całą posługę s. Marii Tomaszewskiej.
*Za rekolekcje, pielgrzymki, spotkania modlitwy w naszym domu rekolekcyjnym (ponad 6800 osobo dób)
*Za każde słowo Boże, komunię świętą, dobre uczynki, zwycięstwa nad słabościami.
*Za wszystkie łaski w sprawach gospodarczych naszej parafii i naszych rodzin, za dar plonów ziemi, dar mądrości i wiedzy dzieci i młodzieży i za wszystkie dobro.
*Za parafialny Zespół Charytatywny i Caritasu – za rozprowadzanie produktów żywnościowych i darów rzeczowych (prawie 12 ton żywności)
* Na nowy rok, który rozpoczęliśmy pragniemy przy Bożej pomocy i ofiarności parafian podjąć dalsze prace wokół kościoła i na cmentarzu.


W 2008 roku Parafia św. Izydora Oracza w Smolanach przeżywała:

4 chrzty
4 śluby
10 pogrzebów
30 osób przyjęło sakrament bierzmowania

Udział w 400-leciu objawień NMP z Siluva (15.IX)
Przybycie Figury Matki Bożej Królowej Pokoju z Medziugoria (21.IX)
Beatyfikacja Ks. Michała Sopoćki (28.IX)
2 szafarzy nadzwyczajnych Komunii św. (12.X)
Pielgrzymka Proboszcza do Ziemi Świętej (11-19.X)
Wizyta Jego eminencji Ks. Kard. Audrysa Juozasa Baczkisa (8.XI)
Założenie instalacji hydrantowej wewnątrz klasztoru
Adaptacja pomieszczeń po starej kotłowni i 3 pokoików w klasztorze
Uruchomienie Internetu dostępnego dla parafian w kawiarence
Przygotowanie nawierzchni pod boisko do piłki nożnej
Rozpoczęcie prac nad pozyskaniem fundusz europejskich na remonty 
Działalność Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Ekonomiczne, Parafialnego Koła CaritasW 2007 roku Parafia św. Izydora Oracza w Smolanach przeżywała:


3 chrzty
4 śluby
6 pogrzebów
10 I Komunii św.
Prymicje Kapłańskie naszego parafianina
15 lecie powstania Diecezji Ełckiej
Liturgiczne wprowadzenie w posługę nowego Proboszcza
60 -lecie Powstania OSP w Smolanach
Peregrynację Cudownego Obrazu Matki Bożej Szydłowieckiej
50 -lecie święceń kapłańskich Ks. kan. Jana Jerzego Macka
Rozpoczęcie przygotowania do bierzmowania 19 kandydatów
Ustanowienie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
Ustanowienie Parafialnej Rady Ekonomicznej
Powstanie Parafialnego Koła Caritas
110 -lecie Powstania Parafii
Powstanie scholii parafialnej
Remont 2 kominów
Renowację kanalizacji wody opadowej
Modernizację ogrzewania kościoła
 

wróć na początek strony

Ponadto w naszym Domu Rekolekcyjnym oferujemy: noclegi  (wolne pokoje) w pielgrzymkach, wycieczkach, w drodze do Wilna, noclegi wolne pokoje dla wycieczek, pielgrzymek, wczasowiczów po Suwalszczyźnie, Sejneńszczyźnie; noclegi na trasie Wilno, Sejny, Wigry, Augustów, Stańczyki, Smolniki, Studzieniczna, Suwałki, Puńsk.

     Strona powstała 14.07.2007r.
Copyright © 2007 by RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA p.w. św. Izydora Oracza w Smolanach